Kooperatív szakmai képzés

2001-től fakultatívan választható tárgy a Kooperatív szakmai képzés. Jelenleg számos multinacionális cégnél fogadják hallgatóinkat erre a gyakorlati képzési formára. A képzés célja, hogy a graduális, nappali tagozatos hallgatóink üzemi körülmények között bővíthessék tudásukat, szerezhessenek szakmai tapasztalatot, gyakorlatot, miközben tanulmányikat folytatják.

A pályakezdő mérnökök szakmai tapasztalat és gyakorlat hiányában nehezebben tudnak elhelyezkedni, vagy a kevésbé jól fizető állásokhoz jutnak hozzá. Ennek a problémának a megoldása a kooperatív szakmai képzésen való részvétel, ahol a tanulás mellett, vállalati munkakörnyezetben, kijelölt mérnökök irányításával, mérnökgyakornoki feladatokat kapnak és oldanak meg a hallgatók. A képzés alatt jelentős tapasztalat birtokába jutnak, mely gyakorlottságot és magabiztosságot ad számukra, továbbá hozzásegíti őket a sikeresebb pályakezdéshez. Eddig közel 1000 hallgató vett részt a gyakorlaton, a résztvevők kb. 25-30%-a képzést nyújtó cégnél helyezkedett el. A többi koopos hallgató is lényegesen könnyebben és átlagosan 30-40%-kal magasabb kezdő fizetésért helyezkedett el a nem koopos társakhoz képest.

Jelentkezési lap

A kooperatív szakmai képzés előnyei:

 • a tanulmányi időszak alatt – egyéni tanulmányi rend keretében – szakmai gyakorlat és tapasztalat szerezhető,
 • gyakorolható az idegen nyelvtudás,
 • precizitásra, pontos időbeosztásra és hatékony munkavégzésre tanít,
 • kialakítja a csapatszellemet,
 • a valódi munkakezdéshez tapasztalatot és magabiztosságot ad,
 • a diplomadolgozat/szakdolgozat témáját, konzultálását a vállalat biztosítja,
 • havi juttatás a gyakorlat időtartamára,
 • a munka világába való elhelyezkedés nagymértékben megkönnyíti,
 • magasabb kezdőfizetés.

Az eltelt évek során a képzést biztosító cégek köre folyamatosan bővült. Lehetőség van azonban arra is, hogy a kooperatív szakmai képzést a hallgató – egy újabb cégnél – saját magának szervezze meg. Ennek feltétele, hogy lépjen kapcsolatba a céggel, amely 10 hónapon keresztül fogadja a hallgatót és fizeti a képzés díját. További feltétel, hogy a Gépészmérnöki Kar és a cég szerződést kössön egymással, a hallgató fogadására. Szakmai képzésre egyéni tanulmányi rendet és kreditkedvezményt, csak az a hallgató kaphat, aki ilyen, a karral szerződött kooperatív szakmai képzésen vesz részt.

Kik jelentkezhetnek a képzésre?

A kooperatív szakmai képzésre való jelentkezés önkéntes. A képzésre az alábbi nappali tagozatos hallgatók jelentkezhetnek a következő tanévre:

 • 5. szemeszteren túljutott vagy felsőbb évfolyamos BSc hallgatók (GÉK minden szak; MKK-környezetmérnök)
 • Jelenleg kooperatív képzésen részt vevő BSc hallgatók, ha MSc-n nappali hallgatói jogviszonyban folytatják tanulmányukat (GÉK minden szak)
 • MSc hallgatók (GÉK minden szak, MKK-környezetmérnök)

Mindenkire vonatkozó feltétel, hogy a hallgató nappali tagozatos, hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a kooperatív képzés teljes időtartama alatt, továbbá a képzés időtartamára egyéni tanulmányi rendet kapjon.

A jelentkezés feltétele

GÉK-BSc-s hallgatóknál:

 • Az 5. félévet teljesített, mintatanterv szerint tanuló hallgatóknál: utolsó lezárt szemeszterben legalább 3,00 vagy annál jobb tanulmányi átlag (a Neptunban „Átlag” néven jelölve) és maximum 2 db hiányzó „A” tantárgy (a szigorlat hiánya nem számít bele) Nem hiányozhat a Tanműhely III. tantárgy (BSc gépész, mezőgépész és mechatronika hallgatók),
 • A 6. félévet teljesített, nem mintatanterv szerint tanuló hallgatóknál: utolsó lezárt szemeszterben legalább 3,00 vagy annál jobb tanulmányi átlag (a Neptunban „Átlag” néven jelölve) és a hallgató vállalja, hogy a kooperatív szakmai képzés féléve(i) alatt nem vesz fel félévenként 5 tantárgynál többet. Nem hiányozhat a Tanműhely III. tantárgy (BSc gépész, mezőgépész és mechatronika hallgatók). A felvehető tantárgyak számába nem számít bele a Kooperatív szakmai képzés C tantárgy és a kooperatív képzésre felmenthető tantárgyak száma. A kooperatív képzésre felmenthető tantárgyak listája ebben a mappában megtalálható.

MKK-BSc-s Környezetmérnök hallgatóknál: utolsó lezárt szemeszterben legalább 3,00 vagy annál jobb tanulmányi átlag (a Neptunban „Átlag” néven jelölve).

MSc (GÉK, MKK Környezetmérnök) hallgatóknál: utolsó lezárt szemeszterben legalább 3,00 vagy annál jobb tanulmányi átlag (a Neptunban „Átlag” néven jelölve). A tanulmányok első félévében (átlag hiányában) nincs megszabva tanulmányi feltétel

A kooperatív képzésre jelentkezett és felvételt nyert hallgatóknak a 3.00 –ás (vagy jobb) tanulmányi átlagot folyamatosan fenn kell tartani. A képzés előtti szemeszterben és a képzés teljes időszaka alatt! Ez a feltétel mind BSc-s és MSc-s hallgatókra is vonatkozik. (Vagyis a jelentkezés előtti utolsó lezárt félévtől folyamatosan teljesíteni kell a fenti átlagot.)

Mit tartalmazzon a pályázati anyag?

A pályázatot kétféleképpen kell a határidőig elküldeni:
 1. elektronikusan elküldött pályázati anyag
 2. nyomtatott pályázati anyag
1. Elektronikus pályázati anyag részei:
 • webes felületen, on-line kitöltött JELENTKEZÉSI LAP, (KATT IDE)
 • magyar és idegen nyelvű önéletrajz (doc vagy pdf) a koop[kukac]gek.szie.hu e-mailre elküldve (egyszeri küldés)
2. Nyomtatott pályázati anyag részei:
 • magyar és idegen nyelvű önéletrajz (egy-egy példány)
 • az utolsó lezárt (őszi) félév tanulmányi átlag Neptun igazolása (Neptun/Tanulmányok fül/Tanulmányi átlagok)-ból nyomtatva és a TO által lepecsételve

A jelentkezési anyaghoz ún. motivációs levél nem kell. Ha a hallgató a motiváltságát szeretné bemutatni, akkor azt az önéletrajzban fejtse ki. Ugyanígy a korábban megszerzett egyéb képzéseket, okleveleket és bizonyítványokat sem kell másolatban csatolni a pályázati anyaghoz (pl technikusi oklevél, tanfolyamos oklevél stb). Ha rendelkezik ezzel a hallgató, arról tegyen említést az önéletrajzban.

Elektronikus önéletrajzok küldésének rendje: a levél „Tárgy” rovatába kell írni a hallgató nevét és a kooperatív pályázat szöveget. A levélben elegendő egy egysoros kísérőszöveg, pl:

Tisztelt Tanár Úr!

Mellékelten küldöm a Kooperatív képzéses pályázatomat, kérem szíves bírálatát.

Hallgató neve

Az önéletrajzokat szigorúan csak doc vagy pdf fájlban lehet elküldeni. Az előszűrésen túljutó pályázatokat elektronikusan, módosítás nélkül a cég felé továbbítjuk. A cégek tűzfala zippelt vagy egyéb kiterjesztésű mellékleteket általában nem fogad. A levélmellékletek elkészítésekor figyelni kell arra is, hogy összterjedelmük nem legyen több 5 MB-nál. A nagyobb terjedelem szintén gondot okozhat továbbküldéskor.

A kinyomtatott pályázati anyagokat aláírás után egy átlátszó műanyag fóliában összegyűjtve kell leadni a FOMI adminisztrációjába.

A jelentkezési anyagoknak (elektronikus és nyomtatott) a pályázati határidő lejárta előtt be kell érkezniük.

Milyen legyen az önéletrajz?

Fontos, hogy az önéletrajz rövid (kb. 1-2 oldal) terjedelmű és pontokba szedett, gyorsan áttekinthető legyen. Az önéletrajz jobb felső sarkában legyen igazolványfénykép!

Hány helyre pályázhatok?

Egy hallgató egyidejűleg több céghez, illetve egy cégen belül több területre is beadhatja pályázatát (érdemes is, mert ezzel a bejutás esélyeit növeli). Ha valaki egy cégen belül több területet is megpályázik, akkor azt az on-line jelentkezési lapon jelölheti be az erre kijelölt részen.

Az interjúkat követően, ha a hallgató több helyre is megfelel, akkor a hallgató dönti el, hogy melyik gyakorlati helyet választja. Bátorítom a hallgatókat, hogy több céget és egy-egy cégen belül több területet is megpályázzanak, persze csak azokat, ahova elmenne gyakorlatra. Ezzel a kooperatív képzésre való bejutás esélyeit jelentősen megemelheti.

Mi történik a jelentkezés után?

A jelentkezés után a pályázati anyagokat megvizsgáljuk, hogy az előírt követelményeknek megfelelnek-e. A megfelelő pályázatokat elektronikus úton továbbküldjük a cég(ek) felé, ahol az erre megbízott személy a pályázatokat áttekinti. A cégek döntése alapján hívjuk be a hallgatót interjúra. A pályázati anyagok továbbküldését, vagy visszautasítását e-mailben visszajelezzük a hallgatónak. Az interjú időpontjáról és helyéről is e-mailben küldünk értesítést. (Ezért nagyon fontos, hogy a hallgató a pályázat benyújtása után rendszeresen figyelje azt az e-mail címet, amelyről a pályázatot küldte!) Az interjú helyszíne lehet a cég telephelyén, vagy az egyetemen.

Mi történik az interjún?

Az interjún azok a szakemberek fognak elbeszélgetni a hallgatóval, akikkel a gyakorlat során együtt fognak dolgozni. Szakmai érdeklődési körre, esetleges tapasztalatra, problémamegoldó képességre, hozzáállásra, szorgalomra vonatkozó kérdésekre mindenképpen lehet számítani. Azoknál a cégeknél, ahol az idegen nyelvtudás követelmény, az interjú egy része vagy egésze az adott idegen nyelven történik.

Hogyan tovább?

Sikeres interjú után a GÉK-en tanuló koopos hallgatót tantárgyfelmentés (kreditkedvezmény) illeti meg. Ennek mértéke BSc-n maximum nyolc, MSc-n pedig maximum 4 kredit. Tantárgyfelmentést csak B tantárgyakra lehet kapni, a szakirányvezető és a kooperatív képzésvezető ajánlásával. A felmentést az oktatási dékánhelyettes adja. A Kooperatív szakmai képzés I-II. tárgyakat 4-4 kredittel hirdetjük meg. A felmentett tárgyak kreditértékét csak akkor tudja a hallgató pótolni a Kooperatív szakmai képzés tárgyakkal, ha két féléven keresztül részt vesz a kooperatív képzésben. A kooperatív képzését bármi módon megszakító hallgató köteles az így fellépő kredithiányát a korábban koop képzésre felmentett tantárgyakból pótolni!

A koopos hallgató egyéni tanulmányi rendet vesz fel. Diplomadolgozatát illetve szakdolgozatát a cégnél készíti el. (lehetőség van a korábban megkezdett téma folytatására is)

A kooperatív képzés első éve után a BSc-s hallgatóknál lehetőség van a képzés további egy éves folyatatására. Ennek feltétele (a cég és a hallgató szándékán túl) a nappalis hallgatói jogviszony megléte. A kooperatív képzés 3. évben való felvételéhez (folyatásához) azonban szükséges továbbá, hogy a hallgatónak NE legyen az első 4 szemeszter mintatantervéből való semmilyen elmaradása (tantárgy, szigorlat).

A képzés idejére juttatás jár a hallgatónak, mely összeg az egyébként járó tanulmányi ösztöndíjon és egyéb hallgatói juttatáson felül jár.

További, a cégekre jellemző információk találhatók még a cégek nevével jelzett mappában!

Mennyi a kooperatív szakmai képzés időtartama?

A képzés időtartama 10 hónap, a cégtől függően lehetőség van már nyáron elkezdeni a gyakorlati képzést. Ebben az esetben akár 12 hónap is lehet az időtartam. A képzés periódusai:

 • Nyári fakultatív gyakorlati ciklus (július, augusztus); ennek feltétele, hogy a cég és a hallgató is így kívánja.
 • Kooperatív képzés kötelező gyakorlati ciklus (szeptember 1-től június 30.-ig)

(A képzések időbeosztása a cégek, vállalatok munkavégzéséhez igazodik, tehát nem azonos az oktatásban megszokott tanulmányi félévek időbeosztásával. A törvényes munkanapok számítanak, a tanulmányi szünetek nem érvényesek.)
A kooperatív képzés időtartama alatt a kötelezően előírt 4-6 hetes szakmai gyakorlat teljesíthető. Ennek igazolását a hallgatónak kérvényeznie kell abban a félévben, amikor a neptunban a kötelező szakmai gyakorlat tárgyat felvette. Az igazolás menetéről a kooperatív képzésre felvett hallgatók tájékoztatást kapnak.

BSc után folytathatom-e a tanulmányaimat MSc-n?

A BSc-s hallgatók a szakmai képzés alatt jelentkezhetnek MSc tanulmányokra. A kooperatív képzés időtartama alatt, februárban vagy szeptemberben el is kezdhetik az MSc tanulmányokat. Ennek feltétele természetesen a sikeres szakdolgozatvédés. kooperatív képzés tehát az MSc tanulmányok alatt is folytatható akkor ha: (1) a hallgató is így kívánja és, (2) a cég is fogadja folytatólagosan és, (3) a hallgató nappali MSc képzésen vesz részt. Az MSc tanulmányok időtartama alatt 1 év gyakorlatteljesítés engedhető meg maximálisan. Az MSc tanulmányok teljes időtartama alatt a gyakorlati képzés NEM folytatható. (Bővebb felvilágosítás ezzel kapcsolatban a képzésvezetőnél kérhető.)

MSc tanulmányokra való jelentkezéskor fontos, hogy (1) lehetőleg gépészmérnök szakra jelentkezzen, mert az biztosan indul; (2) csak a nappali képzést jelölje be, mert a kooperatív ösztöndíj fizetésének feltétele a nappali hallgatói jogviszony és (3) ha nem jutna be államilag finanszírozott képzésre, akkor vállalja a költségtérítéses képzést (nappali).

Hetente és naponta mennyi időt kell a kooperatív képzéssel tölteni?

Hetente négy napot kell a cégnél eltölteni, napi nyolc órában.

Hogyan folytathatók a tanulmányok a kooperatív képzés ideje alatt?

A kooperatív képzés ideje alatt a hallgató egyéni tanulmányi rend keretében tesz eleget tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek. Erre hetente egy munkanap áll rendelkezésére. (A cégek a heti egy „tanulmányi nap” tekintetében rugalmasak. Ez azt jelenti, hogy a korábban fel nem használt tanulmányi napok később felhasználhatók, a gyakorlati napok csúsztathatók.)

A kooperatív szakmai képzés beszámít-e a BSc szakokhoz tartozó kötelező gyakorlatba?

A gépész és mechatronika szakokon valamennyi koopos cég esetén igen. A mezőgépész szakon csak akkor, ha a kooperatív képzés helye mezőgazdasággal-élelmiszeriparral kapcsolatos cég. (Jelen tanévben ezek a cégek: Axiál, BPW, Haldex és részben a GSK és a Sanofi). A többi cégnél a mezőgépész hallgatóknak a kötelező gyakorlat egy részét külön is teljesíteni kell. (Bővebb felvilágosítás ezzel kapcsolatban a képzésvezetőnél kérhető.)

Mikor kell jelentkezni a kooperatív szakmai képzésre?

A képzésre jelentkezni a tavaszi félévben kell.JELENTKEZÉSI LAP, (KATT IDE)

További jelentkezési információk: Fájlszerver/Folyamatmérnöki Intézet/6_Kooperativ_Kepzes